ÅRSMØTE 2017

Dato: Torsdag 12 januar 2017

Saksliste:

1 Konstituering
1.1 Antall stemmeberettiget
1.2 Godkjenning av innkallingen
1.3 Godkjenning av sakslisten
1.4 Valg av møteleder
1.5 Valg av referent
1.6. Valg av representanter for å underskrive protokollen
2 Beretninger
2.1 Årsberetning for 2016
3 Regnskap
3.1 Regnskapet
4 Budsjett 2017
4.1 Budsjett 2017
5 Innkomne forslag
5.1 Forslag om å skifte navn til Kristiansund Svømmeklubb KSK
5.2 Kontigenter
5.3 Gjennomgang av vedtekter
6 Valg
6.1 Nytt styre
7 Avslutning

 

MVH: KSLK