Trener 1 kurs – KSLK satser på barna

Kslk har hatt 8 trenere på trenerkurs i helgen 12-14 februar på Averøya. Vi har økt kompetansen på våre trenere. Kursene har gått inn på en del svømmetekniske ferdigheter og opplæringsmetoder. Samt utvidet vårt reportuar i svømmespesifikke trenings øvelser, som er gode for variasjon og innlæring av teknikk. Dette er viktig arbeid for å møte utøvernes behov.

Våre babysvømme innstruktører vil også øke sin kompetanse ytterligere i løpet av året. KSLK deltar på kompetansehelgen i Gardermoen, hvor vi vil plukke opp enda mer kunnskap. KSLK satser på barna. Vi håper dette løftet skal ende i resultater, trivsel og tilrettelegging av vennskap, i tidene som kommer.